Naar inhoud

Socio-economische vergunning

Elke kleinhandelszaak met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m² moet een sociaal-economische vergunning aanvragen.  De aanvraag, vergezeld van een sociaal-economisch dossier, wordt ingediend bij het gemeentebestuur, persoonlijk tegen indieningsbewijs of via een aangetekende brief.